Juridische info
izneo

De site izneo.com is een publicatie van IZNEO SAS. izneo is een “Société par Actions Simplifiées”, gevestigd in 11 rue René Goscinny - 75013 Parijs en met het hoofdkantoor in 11 rue René Goscinny , 75013 Parijs, Frankrijk, geregistreerd in het Handelsregister van Parijs onder het nummer 522 564 392 en met BTW nummer FR43 522 564 392.

Verantwoordelijke uitgever: Claude de Saint Vincent, Voorzitter.

Lijst van aandeelhouders:

 • Fnac SA
 • Dargaud SA
 • Dargaud-Lombard SA
 • Editions Dupuis SA
 • Editions Casterman SA
 • Ankama Edition SAS
 • Bamboo Edition SAS
 • Bayard Presse SA
 • Gallisol SARL
 • Steinkis SARL
 • Rue de Sèvres SA


Host: OVH, https://www.ovh.com
AANGIFTE BIJ DE CNIL

In toepassing van de Franse wetgeving met betrekking tot de privacy (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés et aux traitements de la vie privée soumis à cette loi), is de site izneo.com geregistreerd bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) (Franse Privacy autoriteit) volgens vereenvoudigde aangifte nr. 48 ingevolge het verzoek om advies nr.1434565.

Voor meer informatie hierover kan u de CNIL-website bezoeken: www.cnil.fr
RECHT VAN TOEGANG EN CORRECTIE

Uw persoonsgegevens zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking. Deze gegevens worden bewaard op de servers van izneo - 11 rue René Goscinny, 75013 Parijs, Frankrijk.

izneo verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden te verkopen, lenen of uit te wisselen. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op toegang tot deze informatie en, indien nodig, het recht op rectificatie, evenals een recht op verzet tegen het bewaren ervan.

Als u dit recht wilt uitoefenen, neem dan gewoon contact met ons op:
 • Per mail naar het volgende adres: support@izneo.com
 • Per post: izneo - 11 rue René Goscinny, 75013 Paris, France


Copyright izneo 2010/2021 Alle auteursrechten van teksten en werken voorbehouden

izneo garandeert op geen enkele manier de nauwkeurigheid, precisie, volledigheid of geschiktheid van de informatie die op haar site beschikbaar wordt gesteld, met inbegrip van alle hyperlinks of enige andere computerlink die, direct of indirect, wordt gebruikt op deze site.

Elk album en alle visuele en geschreven elementen waaruit het bestaat, zijn auteursrechtelijk beschermd, in toepassing van de artikelen L 112-1 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle (Wet op intellectuele eigendom en auteursrecht).

U mag geen enkel album of de elementen ervan, ook niet in digitale vorm, gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen of vervormen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende uitgever.

Deze laatste behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten te vervolgen met strafrechtelijke procedures.